top of page

Sázíte ve firmě na talent svých zaměstnanců?


Sázíte ve firmě na talent svých zaměstnanců?

Talentové myšlení je doménou především amerických firem. Upozornil na to uznávaný kanadský novinář Malcolm Gladwell píšící pro New Yorker, ale i odborníci z americké konzultační společnosti McKinsey & Company. Gladwell to uvedl v článku z roku 2007, kdy popisoval zánik společnosti Enron. Jak sám říká „talentové myšlení je novým náboženstvím amerického managementu a stálo za korporátní kulturou Enronu, bylo živnou půdou pro její zánik.”


Společnosti přijímají do svých řad velké talenty s diplomy z prestižních škol, platí jim velké peníze a vytváří kulturu uctívající talent. Zaměření na „talenty” se s vývojem ekonomiky a trhu práce dostává od začátku tohoto století více a více do popředí. Není to špatně, ale v podstatě jde o fixní myšlení, které nakonec může zastavit růst jedinců i celé firmy.


Vsadit na talent, nebo na rozvoj?

Co je vlastně talent? Talent je rozvinutá míra schopností zvládat nějakou činnost lépe, než ji zvládají ostatní. Někteří mají pocit, že talent a inteligence jsou pevně dány (geneticky, od boha nebo od kohokoliv). Jiní věří, že když budou přistupovat otevřeně k výzvám, pak dokáží svou pílí a úsilím cokoliv.


Americká psycholožka Carol Dweck ve své knize Nastavení mysli označuje tyto dva rozdílné způsoby myšlení jako fixní a růstové nastavení mysli. Já se spíš přikláním k termínům fixní a rozvojové nastavení mysli.


Co je fixní a rozvojové nastavení mysli

Fixní myšlení sází na talent a inteligenci, které jsou pevně dány. Nejede přes to vlak. Buď talent mám, nebo nemám. Když jej nemám, tak se s tím nedá nic dělat. Pokud talent mám, jsem předurčen k tomu jej využívat.


Fixní nastavení mysli

Zvládl jsem vystudovat prestižní školu? Pak jsem dobrý a všichni to ode mě očekávají. Fixní myšlení vede k neustálé potřebě něco si dokazovat. Pokud přijde neúspěch, nastává paralýza. Vždyť to není možné, to se ode mě neočekává.


Naopak v případě, kdy je člověk s fixním myšlením přesvědčen, že na něco talent nemá, tak se ani nesnaží danou schopnost rozvíjet. Stále se motá v kruhu: „Toto neumím, nikdy jsem neuměl a umět nebudu. Nemám na to buňky!“ Jeho strach z chyb potlačuje rozvoj.


Rozvojové nastavení mysli

Lidé s rozvojovým nastavením mysli jsou svobodomyslnější. Věří ve své úsilí a píli, se kterou dokáží dosáhnout cíle. Když činnosti věnují čas a úsilí, mají šanci přiblížit se svým vzorům. Při neúspěchu se lidé s růstovým nastavením mysli zvednou a jdou si dál za svým cílem. Chyba je posílí a ukáže jim novou cestu. Opírají se o fakta, nikoliv o to, že jsou k něčemu předurčeni, protože na to mají talent.


Jak a proč nastavit rozvojové myšlení v týmu?

Lidé s rozvojovým nastavením mysli se umí postavit tváří v tvář neúspěchu. Spoléhají na vlastní píli, i když je to bude stát úsilí.


Jak dosáhnout rozvojového myšlení u kolegů v týmu? Zkuste nejen je, ale i sebe, podpořit v tom, že:

  • nezbytné dovednosti se mohou naučit, ať už jsou jakékoliv,

  • vzdělání a vytrvalost si vyžadují uznání a respekt,

  • podporující zpětná vazba motivuje více než ta kritická,

  • chválu si zaslouží celý proces, jímž jsme k cíli došli, nikoli jen samotný výsledek.


Jak z dobré firmy udělat skvělou

Jim Collins, americký výzkumník a konzultant zaměřený na řízení podniku a udržitelnosti růstu společnosti, se snažil zjistit, proč se z některých firem staly firmy skvělé, zatímco jiné zůstaly pouze dobré. Během 5 let srovnával 11 společností, jejichž akcie rostly a svou udržitelnost si tyto společnosti udržely nejméně 15 let.


Srovnával tyto firmy se společnostmi ze stejného odvětví, které měly stejné vstupní šance, ale velkého pokroku nedosáhly. Dokonce přidal i třetí skupinu společností, které měly raketový start, ale pozici na trhu si neudržely.


Svá zjištění mimo jiné popsal v knize Good to Great, u nás známé pod názvem Jak z dobré firmy udělat skvělou.


Klíčovou roli v prosperujících firmách měli jejich lídři. Nebyli to egoističtí nadaní šéfové, nýbrž nenápadní lídři, kteří se uměli ptát a čelit i nepříjemným odpovědím. Společné měli to, že se dokázali postavit tváří tvář neúspěchu a brali si z něj ponaučení. Tím se zlepšovali, posouvali a dostali své pracovní týmy na špici.


Nespoléhejte tedy jen na vrozený talent a bezmeznou firemní „podporu talentů“. Mějte na paměti, že úspěch projektů, firem a celé společnosti stojí kromě talentů i na rozvoji myšlení a chování lidí.Jsem Eva Weberová, koučka a lektorka úspěšného leadershipu.

Spolu najdeme řešení!


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page