top of page

7+1 tipů jak přispějete ke zdraví svého týmuSchylovalo se k něčemu velkému, globálnímu, pro celý svět neznámému. Psaly se první měsíce roku 2020. Covid byl bleskovým zrcadlem skutečného leadershipu. Osobně jsem tou dobou vedla evropské distribuční centrum pro významnou mezinárodní výrobní firmu.


Logistika je jeden z oborů, který 100% na home-office převést nemůžete. Zároveň, když máte nedostatek kapacity, resp. lidí, zákazníci to dost zřetelně pocítí. Zdraví je nejcennější komoditou, kterou nemůžete plně ovlivnit. Přesto se jako lídr, manažer, šéf (jakkoli sebe vnímáte) každý den na zdraví svých kolegů podílíte.


Ne všechno máte ve svých rukou, a přesto se s tím potřebujete vypořádat. Když přišel Covid, nebyl čas na „studium“. Bylo potřeba co nejrychleji, a přitom s rozvahou jednat. Technické zázemí, organizace práce a principy jsme měli naštěstí u nás ve firmě bleskurychle vyřešené. Největší otázkou pro mě bylo, jak udržím své lidi maximálně fit, a tím i produktivní. Věděla jsem, že jejich fyzické zdraví plně ve svém vlivu nemám. Co ale mám plně ve svých rukou je, jakým způsobem budu ovlivňovat jejich mentální zdraví. A ukázalo se, že jít tímto směrem se vyplácí. Nejen tenkrát při extrémní situaci, ale i poté. A vlastně i před ní.


1. Efektivní vedení týmu: víc než jen pravidla

Efektivní vedení týmu znamená mnohem víc než stanovit pravidla a hlídat finanční výsledky. Jde o vytvoření prostředí, kde budou naši kolegové schopni dodávat nejlepší výsledky. A nejedná se jen o fyzické prostředí. Dnešní digitální doba nám umožňuje větší flexibilitu, úsporu času i peněz. Není potřeba trávit společně na pracovišti 100 % času. Ušetříme čas za dojíždění do práce, ušetříme peníze za provoz kanceláře. Digitální technologie hrají v našich životech čím dál větší využití. Týmová spolupráce a motivace týmu má v digitálním světě trochu jinou podobu. Její podstata však zůstává stejná. Právě proto má skutečný leadership svoji nepostradatelnou úlohu.


2. Motivace jako srdce týmové práce

Motivace je srdcem každé úspěšné týmové spolupráce. Motivovaný tým je týmem inspirovaným. V dnešní době, kdy na pracovním trhu „lidi nejsou“, nabývá motivování týmu nových rozměrů. Nejvyšší vedení firem dávají za úkol svým personálním oddělením vymyslet „něco“, aby jejich lidé byli více angažovaní, aby jim schopní lidé neodcházeli z firmy, nebo aby se zkrátka jejich lidé cítili v práci spokojení. A přitom jako člověk ve vedení nemusíte chodit pro nápady daleko. Péče o mentální zdraví (své i svých kolegů) je úlohou každého skutečného lídra, ne personálního oddělení.


3. Balancování pravidel a empatie

Principy a pravidla týmové spolupráce jsou nepochybně důležitá pro plynulý chod týmu i celé firmy. Vedení týmu a týmová práce, ani úspěch firmy jenom na pravidlech nestojí. Zatímco pravidla poskytují strukturu, empatie vás s vašimi lidmi sbližuje. Odtud už je blízko k vnitřní motivaci a inspiraci, o kterých už byla řeč. Uznání výzev, kterým čelí vaši kolegové, zejména ti, kteří zároveň zvládají domácnost a péči o děti nebo své rodiče, není jen projevem empatie, ale také hlubokého porozumění dynamice moderního pracovního prostředí.


4. Zůstat v kontaktu: základ efektivního vedení

V době technologického pokroku a virtuální spolupráce znamená zůstávat v kontaktu mnohem víc než jen setrvávat se na obrazovce. Znamená to oslovit druhé, nejen abychom diskutovali o projektech, ale zeptat se opravdu upřímně: "Jak se máš?" nebo „S čím bys potřeboval(a) pomoct?“ Toto jednoduché gesto, když je vyjádřeno s upřímností, dokáže překlenout emocionální propast, kterou často vytváří virtuální odstupy. Skutečný lídr dokáže i v digitálním prostoru zachovat u svých kolegů pocit sounáležitosti.


5. Bezpodmínečný akt uznání

Uznání je mocným nástrojem, který máte pevně ve svých rukou. Uznáním úsilí, výsledků, odlišného názoru, náročné práce a podobně vyjadřujete pozitivní zpětnou vazbu, ale i vaši všímavost a lidskost. Ať už uznání vyjádříte veřejně na týmovém meetingu, soukromě mezi čtyřma očima nebo emailem, prohloubíte tím tak váš vztah s daným člověkem i jeho vnitřní angažovanost. Poděkujte svým kolegům, obdarujte je, udělejte jim radost.


6. Lidskost: pravá ruka profesionality

Lidskost a otevřenost je víc než direktiva. Cukr a bič ke skutečnému leadershipu nepatří. Z tradičních firemních benefitů se stávají standardy. Vaše lidskost a otevřenost ke svým kolegům je vaší velkou přidanou hodnotou. Když vnímáte své kolegy za své parťáky, je to pro mnohé daleko větším motivátorem než cokoli jiného.


7. Mentálně zdravý tým je produktivní tým

V rámci vedení není mentální zdraví jen pouhou nitkou, ale samotným tkanivem, které tým drží pohromadě. Mentálně zdravý tým je produktivnější, odolnější a inovativnější. Když budete ve své vedoucí roli dávat mentálnímu zdraví stejnou prioritu jako úkolům a cílům, budete vytvářet prostředí, kde jednotlivci rozkvétají, nápady proudí a spolupráce prosperuje. Budete mít tým fungující jedna báseň.


8. Kde začít

Jak říkají Angličani: „Last but not least“, věnujte se svému mentálnímu zdraví. Dejte sobě jasnou prioritu. Je pro vás, váš tým i vaše okolí málo platné, když se pro ostatní dokážete rozkrájet, a přitom se cítíte se vyšťavení. Zvolněte a dobíjejte se.


Skutečný leadership je klíčem k výkonnosti, produktivitě a spokojenosti. Z mé 14leté zkušenosti ve vedení mezinárodních projektů a týmů o leadershipu mluvím jako o krásné i náročné i náročné roli. Až budete přemýšlet nad tím, jak motivovat svůj tým, jaká nastavit pravidla týmu nebo co si počít s tím, že „nejsou lidi“, zkuste se zamyslet nad tím, co můžete přímo vy udělat proto, aby byli vaši lidi mentálně fit. Třeba se vám vaše předchozí otázky vyřeší ani nebudete vědět jak.


Zajímá vás, jak mít tým fungující jedna báseň? Chcete vést svůj tým a projekt úspěšně, efektivně a lidsky a zároveň mít víc času a energie pro sebe a své blízké?


Jsem Eva Weberová, koučka, mentorka a lektorka úspěšného leadershipu.

Spolu najdeme řešení!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page