top of page

Bývalá manažerka, která by se pro druhé rozkrájela

Rozvoji se věnuji už 25 let. Moje cesta vlastně začala v mých 19 letech, kdy jsem jako instruktorka začala učit děti lyžovat a nastoupila na vysokou školu studovat regionální rozvoj. Po úspěšném dokončení studií jsem přijala výzvu působení v managementu. Čtrnáct let jsem vedla mezinárodní logistické projekty a týmy různých velikostí pro nadnárodní společnosti DHL či Maurice Ward Group.

Během let v managementu jsem poznala, jak obrovský rozdíl v úspěchu, výsledcích a spokojenosti je daný tím, jak manažeři a lídři vedou své týmy, projekty i sami sebe. Jak velký vliv má chování, jednání a myšlení manažera a lídra na úspěch, výsledky a spokojenost týmu i jeho samotného.

A v neposlední řadě jakou neuvěřitelnou výhodu mají ti manažeři a lídři, kteří mají s kým přemýšlet o svých záměrech, s kým diskutovat, efektivně plánovat a učit se, co osobně potřebují. Díky tomu se zdárně posouvají vpřed v kariéře i v osobním životě. Stávají se úspěšnými a spokojenými lídry s velkým přínosem pro společnost.

Ze seniorní manažerky koučka a mentorka manažerů, lídrů a ředitelů firem

Po první vlně covidu, kdy jsme s mými kolegy úspěšně zahájili nový evropský logistický projekt, jsem nominovala svou kolegyni, aby převzala mou vedoucí roli. Já v tu chvíli přestoupila na druhý břeh manažerské řeky a od té doby se naplno věnuji rozvoji a podpoře manažerů, lídrů a ředitelů firem, aby se jim dařilo v jejich vedoucích rolích, měli týmy fungující jedna báseň a byli spokojení i v osobním životě.

Stala jsem se profesionálním koučem, certifikovaným Mezinárodní federací koučů, mentorem a trenérem. Profesně se vnímám jako partner pro lidi na vyšších manažerských pozicích, kteří chtějí být opravdovými lídry pro své týmy i firmy a zároveň chtějí mít více času a energie pro své rodiny a pro sebe.

Publikuji články, vedu webináře, workshopy, leadership programy a spolupracuji s lidmi ve vedoucích pozicích i individuálně.

 

Kromě leadershipu jsem zamilovaná do své rodiny, lyžování a cestování. Mám 2 syny, vášnivé fotbalisty. Jsem jejich velkou fanynkou a podporovatelkou.

HODNOTY, NA KTERÝCH STAVÍM KAŽDOU SPOLUPRÁCI

Lidskost

Jste pro mě partnerem. Mám zkušenosti i know-how, o které se s vámi ráda podělím, a zároveň ctím vaše zkušenosti, know-how i osobnost.

Profesionalita

Řídím se etickým kodexem ICF (Mezinárodní federace koučů) i obecnými zvyklostmi v byznysu. Můžete se tak spolehnout na maximální diskrétnost a profesionalitu.

Spolupráce

Zhlédnout video, přečíst knížku nebo poslechnout podcast je fajn. Ne vždy to ale pro naplnění cílů stačí. Moc ráda jsem tu pro váš skutečný posun vpřed.

Efektivita

Koučink, mentoring a workshopy vedu tak, abyste viděli změny velmi rychle a mohli to, co spolu probereme, ihned uvést do praxe.

MÉ SILNÉ STRÁNKY PODLE GALLUP TESTU​

Učení

​Mám neustálou chuť se učit a pracovat na sobě. Každý den se snažím o kousek posunout a být lepší než včera.

 

Budoucnost

​Ráda se dívám do budoucnosti a představuji si, čeho mohu dosáhnout já i moji klienti. Tato vize je mým hnacím motorem.

 

Vztahy

​Vztahy jsou základem pro mou práci i pro osobní život. Věřím, že s těmi správnými lidmi lze dosáhnout vytyčených cílů.

Produktivita​

​Velké množství času a energie věnuji své práci, práci pro klienty a rodinnému životu. Vím, že k produktivitě patří i odpočinek, a mám radost, když se daří vše skloubit.

Sebejistota

Řídím se určitým vnitřním kompasem, jsem si vědoma svých schopností i limitů, což mi dodává odvahu dělat rozhodnutí.

Gallupův test je nástroj používaný k měření a hodnocení různých aspektů lidské osobnosti a chování, jako je například pracovní motivace, síla charakteru nebo zaměstnanecké angažovanosti. Je založen na výzkumech a metodologii společnosti Gallup, která se specializuje na průzkum veřejného mínění a analýzu lidského chování.

eva-weberova-035 (kopie).jpg

RÁDA SE STANU VAŠÍM PARTNEREM VE VEDENÍ

Vyberte si způsob spolupráce

Individuální koučink a mentoring

 

Pro plnohodnotný život manažerů i lidí kolem nich.

Skupinové programy pro lídry a týmy

 

Skupinový koučink pro spokojený tým a skutečné lídry.

Webináře

 

Krátká setkání nad řešením specifického tématu.

bottom of page