top of page

Strategie k dosažení cílů


Máte vymezené a pojmenované své osobní a pracovní cíle, ale v hlavě zmatek? Někdy vypadá vytyčení cílů jako velký ambiciózní seznam úkolů, který v našem mozku vyvolá zděšení. Jak tomu předejít? Definujte si strategii!


Se strategií lépe porozumíte cestě, jak dosáhnout cíle a získáte pocit dosažitelnosti. Díky strategii máte vždy přehled, ve kterém bodě se nacházíte. Je to stejné jako když se vydáte na cestu a pustíte si navigaci. Vždy vidíte, kde jste byli, ve kterém bodě se právě nacházíte a kam směřujete a jak dlouhou cestu máte ještě před sebou.


Během trasy se může objevit nový směr, objížďka nebo zkratka. Stejné je to s dosažením vašich cílů. Strategie udává směr, ale může se případně časem upravit, pokud je to na místě. Je přímo žádoucí se občas zastavit, rozhlédnout se a revidovat si dosavadní postup.


7 kroků k úspěchu

1. Start

Nejprve si musíte ujasnit, odkud začínáme. Stanovte si startovací čáru. Zamyslete se nad základními otázkami typu:

  • Jak jsem na tom teď?

  • Kde je má startovací čára?

  • Jak vypadá současnost?


Pusťte se do detailu podle toho, co řešíte. Kolik máte aktuálně v týmu lidí, jak jsou vytížení, jaké aktuálně řešíte výzvy, jaké jsou vaše finanční možnosti. Nezapomeňte ani na sebe. Jak se aktuálně vnímáte vy sami, kolik času a energie věnujete pracovním aktivitám? Co vás baví a co je pro vás skutečně důležité?


Pokud si jasně vyhodnotíte současnost, vybudujete si pevný základ strategie.


2. Vizualizace budoucnosti

Druhým krokem je vizualizace budoucnosti. Jak přesně vypadá cíl, který jste si pojmenovali a definovali? Kam vás aktuální cíl posune, když jej dosáhnete? Na čem dalším budete pracovat? Kolik času a energie budete moci věnovat dalším aktivitám? V týmu je důležité, aby už i tyto kroky strategie znali všichni kolegové. Když vidí, odkud jdou a kam směřují, snadněji se s cíli ztotožní.


3. Cesty

Zamyslete se nad možnostmi, kterými cíle dosáhnete. Vedete-li tým, svolejte strategickou schůzku. Tady víc než kdy jindy platí, že víc hlav víc ví. Nechte kolegy přemýšlet, mluvit, argumentovat. vy pozorně poslouchejte. Uvidíte, že přijdou i s nápady, které by vám mohly uniknout. Důležité je prozkoumat všechny možnosti. Někdy vede cesta přímo, jindy se objeví nečekané objížďky, ale můžete narazit i na zkratku. (Se zkratkami buďte ovšem uvážliví. Zkratka automaticky neznamená nejjednodušší možnost.)


4. Plánování

Když si vyberete jednu z možností, pusťte se do plánování, čtvrtého kroku strategie. S vizí a startovní čárou na paměti si chronologicky sestavte jednotlivé kroky. Některé skutečnosti lze naplánovat do detailu, ale jak jsme se v minulých dvou letech přesvědčili, mohou nás potkat i nepředvídatelné skutečnosti. Z případných nezdarů je důležité se poučit a jít dál.


5. Realizace

Máte plán, kroky, realizujte je. Realizace, tedy plnění plánu, je pátý krok strategie. Plán, vaše navigace, vám ukazuje cestu. Jak už jsem zmínila, je reálné, že narazíte na překážky, ale nelekejte se neúspěchů. Ty vás mohou posunout dále, jde o to vytrvat, zkoušet a zlepšovat.


6. Revize

Čas od času se zastavte a zrevidujte dosavadní akce a další naplánované aktivity. Projděte si, co už máte za sebou, co jste zjistili, co jste se tím naučili, jaké jsou nutné další kroky a jestli vám aktivity pořád dávají smysl.


Nepodceňujte revizi, šestý krok k úspěšnému dosažení cíle. Reflektujte sami, se svým týmem, případně i s někým dalším, kdo vám může dát hodnotnou zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu berte jako možnost najít případný nový směr, nikoliv jako kritiku.


Jste v cíli? Povedlo se vám to, co jste si definovali? Ať už se jedná o osobní nebo pracovní cíle, oslavte je. Oceňte svůj úspěch a úspěch kolegů. Podpoříte tím nejen sebe, ale i svůj tým. Při oceňování se nezaměřujte jen na výsledek, ale co mu také předcházelo.


SCARF není jen šála

Slyšeli jste někdy o modelu SCARF? Akronym je tvořen počátečními písmeny anglických slov Status, Certainty (jistota), Autonomy (autonomie), Relatedness (vztahovost) a Fairness (férovost). Autorem modelu je Australan Dr. David Rock, který poznatky moderní neurovědy využívá v koučinku a v rozvoji leadershipu.


Model SCARF se využívá v týmu k úspěšnému dosažení cílů. Označuje základní sociální potřeby, které náš mozek potřebuje mít naplněné. Pokud se jich nedostává, mozek vyhodnotí situaci jako hrozbu. Jaké jsou jeho jednotlivé složky?


Status

Každý člen týmu by měl mít vymezenou roli, kterou v sociální skupině zastává. Pokud se člověk cítí jako plnohodnotný a smysluplný článek týmu, motivuje ho to k plnění cílů. Důležitá je pravidelná zpětná vazba každému jednotlivci.


Jistota

Náš mozek miluje předvídatelnost. Když víte, co můžete očekávat, cítíte se v bezpečí. V týmu by každý měl mít jasno v tom, co dělá a proč to dělá. Důležitá je proto neustálá komunikace a zpětná vazba. Váš mozek se tím dokáže připravit i na hrozby a nenadále skutečnosti. Vytvořte svým kolegům jistoty, na které se mohou spolehnout.


Autonomie

Samostatnost. Všichni ji máme v určitém měřítku rádi. Někomu stačí znát cíl a libuje si, že na něm může samostatně pracovat. Někdo potřebuje od svých šéfů stanovit tzv. záchytné body. I sebevíc samostatní kolegové od vás potřebují čas od času pozornost. I oni s vámi chtějí probrat svoje záměry, slyšet váš názor, uznání, další podnět k práci nebo prostě zrovna nemají nejlepší den a chtějí si o tom s vámi popovídat.


Vedení k samostatnosti a důvěra v kolegy šéfům ohromně uvolní ruce. O to víc se jako lídři můžete soustředit na strategické a rozvojové aktivity svého projektu. A v neposlední řadě budete mít více volného času.


Vztahy

Vytvořte plnohodnotný tým a hrajte týmově. Pokud každý spolupracovník vnímá, že je členem týmu, snadněji sdílí myšlenky a zapojuje se do plnění cílů.


Mozek totiž lépe zpracovává nápady a myšlenky těch, kteří jsou tzv. v jednom mančaftu. K cizím nápadům je mozek rezervovanější a kritický. Dejte kolegům pocit, že jsou součástí jednoho týmu a oni začnou přijímat myšlenky ostatních za své.


Férovost

Pocit křivdy v našem mozku může nastartovat pochybnosti a je velkou hrozbou. Každému bychom měli měřit stejným metrem, pro všechny by měla platit stejná pravidla. Váš plán se může sesypat jako domeček z karet, pokud tomu tak není. Nastavte jasná a pro všechny stejná pravidla. Zjednodušíte si cestu k cíli.


Máte před sebou velký úkol? Záleží vám na tom, aby dobře dopadl? Rádi byste si užívali více času pro sebe a své blízké? Chcete mít k sobě někoho, s kým si vaše záměry důkladně, systematicky a strategicky promyslíte a zdárně je dotáhnete? Kontaktujte mě, budeme hledat nápady společně.
Jsem Eva Weberová, koučka a lektorka úspěšného leadershipu.

Spolu najdeme řešení!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page