top of page

Stojíte na křižovatce? Doprava, doleva nebo vpřed?


Jste úspěšný leader a právě jste založil rodinu. Stojíte na křižovatce a rozhodujete se: doprava – kariéra, doleva – spokojená rodina. Kam pojedete? Co když se nechcete rozhodovat? Jeďte prostě rovně!


Spojte úspěšnou kariéru se spokojeným rodinným a osobním životem. Mýtus? Ani náhodou. Kvalitní osobní a rodinný život může nakopnout váš leadership. Díky spokojenému rodinnému životu se můžete stát ještě úspěšnějším leaderem.


Je čistě vaše rozhodnutí, jestli budete leaderem v práci, ale i v rodině. Úspěšní leadeři nemusí být leadery i doma. Jedná se o rozhodnutí čistě mezi partnery. Rozhodně se nemusíte vzdávat nastartované kariéry jenom proto, že jste si založili rodinu. Zvládnout se dá obojí. Uvědomte si, kam chcete směřovat, co partnerům a rodině bude vyhovovat a jaké si nastavíte pravidla.


Rodina jako tým

Průzkumy ukazují, že kvalitně strávený čas s rodinou z nás dělá lepší leadery. Vyrovnaný pracovní, osobní a rodinný život nás činí spokojenější.


Když máte pracovní tým, který vedete dlouho, jste si jisti v kramflecích. Jakmile si založíte rodinu, je to něco nového. Krok do neznáma. Rodina je vaše dobrovolné rozhodnutí, do kterého jdete s elánem, ale i s obavou. Přitom ve vedení týmu a rodiny můžete najít několik společných paralel.


Jedinečnou výhodou rodinného týmu je, že všichni týmoví hráči jsou v týmu dobrovolně a rádi. A to je velké plus!


Proč nevyužít ty dlouhé hodiny školení úspěšného leadershipu také doma? V práci vede leader tým, rodič doma poskytuje vedení svým dětem a je rovnocenným partnerem svému protějšku.


Jaké jsou nejdůležitější atributy vedení týmu?

  • Důvěra,

  • komunikace,

  • odpovědnost,

  • týmová spolupráce,

  • inspirace a povzbuzení,

  • volnost.

Pro děti jste přirozenou autoritou hned od začátku, aniž byste se o ni museli přičinit. Věří vám. V týmu si musíte toto postavení nejdřív vybudovat, v rodině ho máte přirozeně. Ale pozor. Bez dalšího přičinění to nebude trvat věčně.


Buďme parťáky

Ve všech životních situacích je důležitá komunikace a odpovědnost. Nechte děti dělat chyby, pokud to není zdraví ohrožující. Poučí se z nich a připravíte je tím na život. Mluvte s nimi a naslouchejte jim bez hodnocení. Stejně jako vedete pracovní tým k odpovědnosti, veďte k ní i své děti a buďte jim oporou.


Důležitý je partnerský vztah. A teď tím myslím partnerství mezi rodičem a dítětem. My, dospělí, bychom měli upozadit naši absolutní a jedinečnou pravdu. Důležité je budovat vztah, inspirovat druhé a povzbuzovat je.


Když se věnujete rodinným aktivitám, nepřemýšlejte nad prací. Užijte si je. Čas plnohodnotně strávený s rodinou se vám vyplatí. Z pohledu času stráveného s rodinou jde o kvalitu, ne až tolik o kvantitu.


Snažte se dělat maximum pro to, abyste pro děti byli tím nejlepším leaderem jejich života. Když jsou malé, nechápou dospělácké vize, ani na čem tak ambiciózně pracujeme. Chtějí nás jako nejlepšího parťáka, ne jako ředitele zeměkoule. Buďte tu skutečně pro ně a jejich oporou. Chvíle s rodinou nabíjí a v práci pak budete efektivnější.


Přemítáte, jak skloubit vaši našlápnutou kariéru a rodinu? Nejste si jistí, jak to zvládnout

přesně ve vaší situaci? Hodil by se vám parťák, se kterým to proberete? Neváhejte mě kontaktovat. Určitě spolu najdeme řešení!Jsem Eva Weberová, koučka a lektorka úspěšného leadershipu.

Spolu najdeme řešení!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page