top of page

Jak probíhá koučink

pod vedení zkušené koučky

První setkání

Na první schůzce si povídáme o tom, co to koučink vůbec je a co od spolupráce očekávat.

 

Je v pořádku, když na začátku nemáte úplně jasno na čem konkrétně budeme pracovat. Vyplyne to právě z tohoto prvního rozhovoru.

 

První setkání trvá zhruba 1,5 až 2 hodiny a je zdarma. Teprve na konci první schůzky se rozhodujete, zda se pustíme do spolupráce.

Časová náročnost

Pro efektivní koučink a dosažení stanovených cílů je vhodná spolupráce minimálně na 3 měsíce, přičemž jeden koučovací cyklus čítá 12 sezení. Cyklus je rozdělen na 1,5 hodinové schůzky 1x týdně.

 

Po první sérii se s klientem dohodneme na případném dalším pokračování a případně i na dalších cílech.

Koučovací plán

Při druhém setkání si s klientem nastavujeme strategii, která ho dovede k cíli. Provádím klienta strukturovaně koučovacím procesem a klient pracuje na dílčích krocích, které si stanovíme.

 

Při každém dalším sezení se krátce vracíme k úkolům, na kterých jsme se dohodli. Klient si zvědomuje vše, co dělal, jak se mu dařilo a co si z nových poznatků a zkušeností bere do budoucna. Získané zkušenosti se učí ihned využívat ve svůj prospěch.

Platba

Finanční rámec si s klientem nastavíme na první schůzce. Platí se předem za jednu celou koučovací sérii - tedy za 12 sezení.

Lokalita

S klienty se potkávám online nebo osobně po domluvě. Důležité je, aby se jednalo o klidné prostředí, které klientovi umožní přemýšlet a soustředit se.

Primárně se soustředím na lokalitu Plzeň a okolí. Ale díky možnosti komunikovat online mám klienty z celé ČR.

Školení leadershipu

Pokud má klient zájem o leadership školení, domlouvám se s ním nad rámec koučovací série.

Poradíte mi, co dělat?

Konkrétní rady, co dělat a jak řešit situace nedostanete. Role kouče je být nápomocná k trvalým pozitivním změnám v myšlení.

 

Vycházím z vědeckých poznatků o mozku. Každý mozek je jedinečný. To co funguje pro mě, nemusí fungovat pro klienta. Pokud chce znát klient můj názor, sdělím mu ho.

 

Jako kouč ale netrvám na tom, aby se tím klient řídil. Věřím, že sám klient zná nejlépe odpovědi na své otázky.

 

"Mentální koučink" není trénink, v pravém slova smyslu, se kterým je laickou veřejností často zaměňován. Klient "trénuje" na základě svých akcí, které si stanovuje sám sobě.

bottom of page