Atraktivně pojmenované cíle mají větší šanci


Je tady začátek roku, kdy si mnoho z nás dává předsevzetí, nové cíle, kterých chceme dosáhnout. Mnohdy ale zůstane jen u zbožných přání a svá předsevzetí nedotáhneme do konce.


Až už se jedná o nastavení cílů v osobním, rodinném nebo pracovním životě, je důležité si cíle správně pojmenovat a vědět, proč a kam chceme jít. Lídři potřebují o svých cílech přesvědčit celý tým, proto je nutné nastavit je tak, aby všichni táhli za jeden provaz. Silná vize a jasně definované cíle jsou jedním z klíčových faktorů úspěšné týmové spolupráce.


Na terč míříme vždy do středu

Jak dojít k cíli? Nejprve je důležité uvědomění si a nastavení vize. Ať už si stanovujeme pracovní nebo osobní cíle. Když se zastavíme, k uvědomění toho, kam chceme směřovat, nás můžou přivést například tyto otázky: Kým chci být a jak se chci mít? Jaká je má představa o mé pracovní pozici, firmě, životě? Proč, s kým a na čem se chci podílet? Jaká je moje přidaná hodnota pro firmu, pro společnost?


Když dostaneme do ruky luk a šíp, tak se snažíme zamířit na střed terče, který stojí před námi. Potřebujeme se zastavit, zklidnit mysl, namířit, zaostřit, dostatečně napnout tětivu a vypustit šíp. To je náš jasný cíl.


Zda se trefíme, nebo netrefíme, záleží na mnoha faktorech. Už jsme někdy stříleli? Jsme od terče moc daleko? Nefouká náhodou vítr? Mnoho proměnných, které ovlivňují výsledek naší střelby. A dokážete si představit ten pocit, když se opravdu šíp zabodne do červené padesátky uprostřed? Spokojenost, hrdost, radost?


S nastavením našich cílů je to obdobné. Chceme se trefit do středu terče, ale nejprve je nutná příprava.

 

Zastavit se a uvědomit si, co je našim cílem.

Utřídit si myšlenky a určit si jasnou a konkrétní cestu k cíli.

 

Jasná vize

Pro většinu z nás jsou účinnější pozitivně formulované cíle. Víc nás motivují a při jejich plnění máme lepší pocit. Dáváme si tedy cíle spíš, kým budeme, než kým nebudeme.


Kroky k přesnému zacílení:

  • Zastavme se a vytvořme si jasnou vizi — kam chceme směřovat, kým chceme být, kde se chceme vidět.

  • Pozitivně laděný cíl, který v nás nevzbuzuje obavy, budeme plnit s větší radostí a motivací.

  • Časový horizont cíle má být reálný a splnitelný. Je dobré si svůj cíl konkretizovat, vizualizualizovat a sepsat. Jak konkrétně vypadá výsledek? Když si představím, že už jsem dosáhl cíle, jaké to je? Čeho jsem dosáhl? Jaký mám ze sebe pocit? Kam se mi otvírá cesta dál?

Svůj cíl si jasně definujme a pojmenujme ho do konkrétní krátké a úderné věty. Můžete si ho představit například jako krátký novinový titulek.


Lákavé cíle nás více motivují

Cíle mají být reálné a jasně definované. Když si cíle ještě lákavě pojmenujeme, pozvedneme je tak na vyšší úroveň. Přitažlivé pojmenování nás více motivuje. Když pracuji s manažery na sestavování jejich cílů, vybízím je k tomu, aby se po vytvoření krátkého realistického cíle také doslova ponořili do svých emocí, které si přejí mít, až svého cíle dosáhnou. Potom si pracovní lákavý cíl daný manažer pojmenovává například jako “Jedeme bomby!” místo realistického “Do půl roku úspěšně implementujeme projekt XY”. Už při představě na “Jedeme bomby” má tak větší chuť na tomto cíli pracovat, než na stejném cíli pojmenovaném čistě realisticky.

Jako manažeři jste zvyklí na čísla. I náš mozek čísla miluje! Cíle mají být měřitelné. Ať už v penězích, procentech, kilech nebo hodinách. Záleží na konkrétním cíli, nicméně specifický, měřitelný, realisticky termínovaný a zároveň vizionářský a lákavý cílzásadní vliv na jeho úspěšné dosažení.


Cíl a s ním spojená změna nám a našemu týmu musí dávat smysl, jen tak je motivační a zvyšuje pravděpodobnost, že dojdeme až na konec naší cesty. Ke kýženým výsledkům.

Přeji vám úspěšné nastavení a dosažení vašich cílů. Pokud byste uvítali profesionální podporu, neváhejte se mi ozvat.


Jsem tu pro vás. Eva Weberová, koučka ambiciózních lídrů.

Určitě spolu najdeme řešení!Chcete mít neustálý přehled o novinkách z oblasti leadershipu a osobního rozvoje?22 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Eva Weberová

koučka a lektorka úspěšného leadershipu