top of page

Atraktivně pojmenované cíle mají větší šanci


Je tady začátek roku. Mnozí z nás si dávají předsevzetí a nové cíle, kterých chceme dosáhnout. Často zůstává jen u zbožných přání a předsevzetí do konce nedotáhneme. Změňte to. Jak?


Ať už nastavujete cíle v osobním, rodinném nebo pracovním životě, správně si je pojmenujte. Lídři potřebují o svých cílech přesvědčit celý tým. Silná vize a jasně definované cíle jsou jedním z klíčových faktorů úspěšné týmové spolupráce. Pokud všichni v týmu chápou, proč a kam chceme jít, potáhnou za jeden provaz.


Na terč míříme vždy do středu

První důležitý krok je nastavení vize a její pochopení. Tento základ platí bez ohledu, jestli si stanovujete pracovní nebo osobní cíle. Zastavte se, uvědomte si, kam směřujete a dejte si čas na tyto otázky:


Když dostanete do ruky luk a šíp, tak se snažíte zamířit na střed terče. Potřebujete se zastavit, zklidnit mysl, namířit, zaostřit, dostatečně napnout tětivu a vypustit šíp. To je náš jasný cíl. Zda se trefíme záleží na mnoha faktorech. Už jste někdy stříleli? Jste od terče moc daleko? Nefouká náhodou vítr? Je zde mnoho proměnných, které ovlivňují výsledek střelby. A teď si představte ten pocit, když se šíp zabodne do červené padesátky uprostřed! Spokojenost, hrdost, radost?


S nastavením cílů je to obdobné. Chceme se trefit do středu terče, ale nejprve je nutná příprava:

  • zastavte se a uvědomte si, co je cílem,

  • utřiďte si myšlenky a určete jasnou a konkrétní cestu k cíli.


Jasná vize

Pro většinu z nás jsou účinnější pozitivně formulované cíle. Více motivují a při jejich plnění máme lepší pocit. Dáváme si tedy cíle kým budeme, než kým nebudeme.


Kroky k přesnému zacílení:

  • Zastavte se a vytvořte si jasnou vizi, kam chcete směřovat, kým chcete být, kde se chcete vidět.

  • Pozitivně laděný cíl, který ve vás nevzbuzuje obavy, plníte s větší radostí a motivací.

  • Časový horizont cíle má být reálný a splnitelný.

  • Cíl si konkretizujte, vizualizujte a sepište. Shrňte ho do konkrétní krátké a úderné věty. Můžete si ho představit například jako krátký novinový titulek.

  • Jak v představách vypadá výsledek?

  • Jaké to je, když jste dosáhli cíle? Čeho jste dosáhli? Jaký máte ze sebe pocit? Kam se otevírá cesta dál?


Lákavé cíle nás více motivují

Cíle mají být reálné a jasně definované. Lákavě si je pojmenujte, pozvednete je na vyšší úroveň a více vás motivují.


Když pracuji s manažery na sestavování cílů, vybízím je k tomu, aby se po vytvoření krátkého realistického cíle doslova ponořili do svých emocí, které si přejí mít, až svého cíle dosáhnou. Pak si cíl manažer pojmenuje jako „Jedeme bomby!“ místo realistického „Do půl roku úspěšně implementujeme projekt XY“. Už při názvu „Jedeme bomby!“ má větší chuť pracovat na cíli než při strohém realistickém pojmenování.


Jako manažeři jste zvyklí na čísla. Cíle mají být měřitelné. I mozek miluje čísla! Ať už v penězích, procentech, kilech nebo hodinách. Specifický, měřitelný, realisticky termínovaný a zároveň vizionářský lákavý cíl má zásadní vliv na jeho úspěšné dosažení.


Cíl a s ním spojená změna vám a vašemu týmu musí dávat smysl. Jen tak je motivační a zvyšuje pravděpodobnost, že dojdete až ke kýženým výsledkům.


Přeji vám úspěšné nastavení a dosažení vašich cílů. Pokud byste uvítali profesionální podporu, neváhejte se mi ozvat.Jsem Eva Weberová, koučka a lektorka úspěšného leadershipu.

Spolu najdeme řešení!

留言


留言功能已關閉。
bottom of page