top of page

Poslání a vize v managementu

„Management je jen profese a ne poslání,“ praví se ve starším článku Hospodářek. Článek se odvolává na prof. Dr. Fredmunda Malika z univerzity St. Gallen, který je v oboru řízení uznávanou kapacitou.


Dneska se na leadership podíváme trochu filozoficky. V rámci svého 4 týdenního programu věnuji jeden celý týden poslání a silným hodnotám v oblasti leadershipu. Považuji to za zásadní součást své vlastní práce a podobné úvahy mají manažeři v mé okolí z řad klientů i známých. Článek mi připomněl, proč je poslání a vize v leadershipu důležitou součástí práce manažera.

Poslání a vize v managementu

Právě prof. Dr. Malik uvádí, že za 25 let své pedagogické praxe nenašel způsob, jak někoho naučit odpovědnosti. Osobně s tím nesouhlasím a naopak si myslím, že se lze zodpovědnosti naučit. Tak či tak je téma palčivé.


Odpovědnost považuji za jednu ze základních životních hodnot každého člověka a tím spíš, pokud se věnuje vedení a rozvoji lidí. Manažeři se silnými životními hodnotami a promyšlenou vizí vlastní budoucnosti se stávají těmi nejlepší lídry.


Tím spíš si uvědomuji, jak důležité je, aby skutečný lídr a vysoce kvalifikovaný manažer v jednom, měli jako osobnosti postavený svůj vlastní život a přístup k práci na silných hodnotách a promyšlené vizi budoucnosti.


Nebavím se teď o firemních hodnotách a firemní kultuře. Spíš o kultuře každého jedince, o osobním nastavení každého z nás. Hodnoty a osobní kulturu máme každý nastavenou jinak. Od toho se hodně odvíjí, v jaké firmě pracujete, jaký složíte tým. Jak to vše do sebe zapadne.


Proto považuji za důležité, abychom svou misi a své hodnoty uměli komunikovat a zároveň se promítaly ve všem, co děláme.


Comments


bottom of page