top of page

Čemu do konce roku ještě věnovat čas, energii a finance?

Blíží se konec roku. S tím přichází na pořad dne i otázka, co ještě potřebujeme udělat, abychom naplnili své roční cíle a dotáhli své projekty do konce. Zkuste se spolu se mnou nad tím zamyslet.


Do letošního roku jsme vstupovali po dvou letech pandemie, které nás naučily nové realitě –

práci v hybridním prostředí s větší mírou flexibility a naopak větší mírou nejistoty. Válka na

Ukrajině, velmi nízká nezaměstnanost, vysoká inflace, růst energií a vstupních nákladů,

prohlubující se trend vlivu na životní prostředí a dlouhodobou udržitelnost vede firmy a jejich manažery k hledání nejlepších možných řešení pro dosažení prosperity, růstu a

spokojenosti.


Skutečný leadership

Způsob, kterým manažeři a lídři firem vedou své týmy a projekty, značně ovlivňuje firemní

výsledky, spokojenost jich samotných i lidí kolem nich. Jde všechno podle plánu? Čemu tedy

ještě do konce roku věnovat čas, energii a finance? Odpovědí je skutečný leadership nehledě

na vedoucí pozici, kterou ve firmě zastáváme a máme ji napsanou v pracovní smlouvě.


Skuteční lídři jsou pro firmu poklad. Jsou červeným esem, které však automaticky

neznamená, že má firma dlouhodobě vyhráno. Pokud firma bez ohledu na náročnost doby

nevytvoří podmínky, aby si (nejen) skuteční lídři dlouhodobě zachovali, případně prohloubili

svou lidskost, hluboké naslouchání, rozvojovou mysl a angažovanost, o červené eso přijde. Přebere vám je někdo jiný, což ještě více zkomplikuje situaci.


Je to jednodušší, než byste možná čekali

Vedete-li tým, srovnejte si své myšlenky, sejděte se s kolegy, dejte jim prostor a skutečně

naslouchejte. Oni vám řeknou, co je pro ně zásadní. Co je zásadní pro to, aby dotáhli

projekty do konce a splnili roční plán. Skutečné naslouchání je o těch druhých. Když se

odpojíme od toho, že „my víme“. Když umíme naslouchat, aniž by nám v hlavě během toho

naskakovaly okamžitě vlastní nápady. Když skutečně nasloucháme, všímáme si i

nevyřčeného, jako je tón hlasu, energie druhých lidí či související fyzické projevy.


Až kolegy vyslechnete, mějte vždy na paměti, že obraz, který jste si z naslouchání

vytvořili, je pouze váš obraz. Možná jste se trefili a obraz toho, co bylo vyřčeno, se jako přes

kopírák shoduje s obrazem vaším, tedy tím, co jste „slyšeli“. Jisté to ale není. Než se pustíte

do závěrů a následných akcí, které vás, váš tým a případně i další zúčastněné bude stát čas,

energii a peníze, ověřte si, že jste všichni na jedné vlně.


Jsem Eva Weberová, koučka a lektorka úspěšného leadershipu.

Spolu najdeme řešení!

Comments


bottom of page